Loading…

Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie leteckých navigačných služieb

Get more details

Telekomunikačné služby a služby technického zabezpečenia ATS

Get more details

Letecká informačná služba

Get more details

Služba pátrania a záchrany

Get more details

Výcvik riadiacich letovej prevádzky

Get more details
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

štátny podnik

Ponuka práce

Samostatný technik - špecialista (PZO - systémy zabezpečenia objektov)

Zverejnené dňa 16. 04. 2024

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii Samostatný technik - špecialista (PZO - systémy zabezpečenia objektov). Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4806598

Čítať viac

Ponuka práce

Samostatný technik TZL - špecialista (PZO - systémy zabezpečenia objektov), pracovisko Košice

Zverejnené dňa 16. 04. 2024

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii Samostatný technik TZL - špecialista (PZO - systémy zabezpečenia objektov), pracovisko Košice. Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4809052

Čítať viac

Ponuka práce

Samostatný technik na oddelenie prenosových sietí (NET)

Zverejnené dňa 16. 04. 2024

Hľadáme záujemcov o prácu na pozícii Samostatný technik na oddelenie prenosových sietí (NET). Viac informácií: https://www.profesia.sk/praca/letove-prevadzkove-sluzby-slovenskej-republiky-statny-podnik/O4805816

Čítať viac

Poslaním štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.

Každý cestujúci pravidelných a/alebo nepravidelných leteckých liniek letiacich vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nepriamym klientom štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR, š. p.). Riadiaci letovej prevádzky poskytujú službu riadenia lietadlám, ktoré prelietavajú nad územím Slovenskej republiky alebo odlietavajú a prilietavajú z/na letiská. Základnou úlohou LPS SR, š. p. je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, najprimeranejšie využívať vzdušný priestor, organizovať a riadiť tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov so zameraním sa na efektívne využívanie dostupnej kapacity pri súčasnom znižovaní vplyvu tokov letovej prevádzky na životné prostredie.

cefoeu